Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

68 Światowy Dzień Trędowatych.

30 stycznia 2021

"Wszystko co czynimy dla bliźniego czynimy dla Jezusa" hasło tegorocznego dnia Chorych na trąd.