Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Adoracja całonocna Pana Jezusa w Grobie

10 kwietnia 2022

C AŁONOCNA

ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE

 

Po Liturgii do 21.00 – ADORACJA INDYWIDUALNA

 

21.00-22.00: Wola Ociecka: prawa strona od drogi (patrząc od kościoła)

22.00-23.00: Wola Ociecka: lewa strona od drogi (patrząc od kościoła)

23.00-24.00: Kochanówka

24.00-1.00: Ocieka – Sadykierz

1.00-2.00: Ocieka - Podkościele

2 .00-3.00: Ocieka – Koniec Ocieki

3.00-4.00: Ocieka - Kmiecie

4.00-5.00: Ocieka - Zagrody

5.00-6.00: Ocieka – Zarzecze i Wola Ociecka - Zarzecze

6.00-7.00: Poręby, Knieje, Błonie i Blizna

 

7.00-18.00: ADORACJA INDYWIDUALNA – RODZINNA

 

ZAPRASZAMY!