Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Adoracja w Wielki Piątek,  i w Wielką Sobotę przy Grobie Pana Jezusa

27 marca 2021

WIELKI PIĄTEK

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY


 

9.00 – Róże z Blizny: św. Rity p. Józefy Kubas, św. Faustyny p. Urszuli

Grabiec, św. Katarzyny Aleksandryjskiej p. Anny Cukla

 

10.00 – Róże: p. Marii Kobos z Kochanówki, Mężów św. Stanisława

p. Ignacego Kobos z Kochanówki

 

11.00 – Róże: św. o. Pio p. Marii Nędza z Zagród, św. Rity p. Lidii Nędza

z Kmieci

 

12.00 – Róża Młodzieżowa św. Jana Pawła II

 

13.00 – Róża św. Faustyny Kowalskiej p. Krystyny Niewiadomskiej

z Woli Ocieckiej

 

14.00 – Róże:, św. Jadwigi Królowej p. Alicji Łępa i bł. Karoliny Kózka

p. Zuzanny Mazur z Woli Ocieckiej

 

15.00 – Róża św. Dominika Savio p. Ryszarda Klaczy z Ocieki

 

16.00 – Róże: św. Katarzyny Aleksandryjskiej p. Danuty Opiela

z Kmieci, bł. ks. Michała Sopocki p. Marii Osucha z Zarzecza

 

17.00 – Róża bł. Karoliny Kózka p. Zofii Proczek


 


 

WIELKA SOBOTA

ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE

 

15.00 – Uczniowie ze Szkół Podstawowych i Młodzież z Gimnazjów

 

16.00 – Róża bł. Jerzego Popiełuszki

 

17.00 – Róża p. Katarzyny Rudnej z Końca Ocieki, , Róża św. Teresy

od Dzieciątka Jezus p. Zofii Opiela z Sadykrza

 


 

Pozostałych Parafian zapraszamy do adoracji w dowolnym czasie!