Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego.

13 marca 2021

Kto uwierzy w Jezusa ten nie będzie potępiony a św. Paweł niejako dopowiada – będzie miał życie. Wierzyć w Jezusa to zaufać Mu do tego stopnia, że dokładam starań, aby żyć Jego Słowem. Chodzi o posłuszeństwo Słowu Jezusa. TO słowo jest światłem wobec różnego rodzaju ciemności jakie przeżywam. Jest światłem, które przeprowadzi mnie przez życie drogą bezpieczną i pewną. Chrystus nas zbawił i tu jesteśmy już zwycięzcami. Jest to dar, który otrzymaliśmy zupełnie a darmo i bezwarunkowo. Przecież Bóg nie pytał się każdego z nas czy chcę . Otrzymaliśmy w Jezusie zbawienie i to czy będę zbawiony teraz zależy ode mnie. Problem tkwi w mojej wolności. Przecież nikt inny jak tylko ja będę decydował czy żyć w ciemności grzechu czy też żyć pełnią życia w łasce. Śmierć Jezusa jest niekwestionowalną miłością Boga do człowieka. Nie ma większej miłości niż ta, kiedy oddaję najcenniejszy dar jakim jest życie za innych.

Od krzyża i śmierci Jezusa zaczęło się wyrywanie człowieka ze śmierci grzechu. Bóg uczynił wszystko co można było zrobić, abym miał szansę powstania ze śmierci grzechu. Teraz kolej na mnie.

Mój wybór to moja osobista odpowiedź na Jego miłość z krzyża. Kto uwierzy nie podlega potępieniu, a kto nie uwierzy już został potępiony. Ten wybór w wolności jest jasno określony.

Jezus na krzyżu zapewnia nas, że Bóg tak zakochał się w człowieku iż nie pragnie potępienia, ale daje dar zbawienia. W Chrystusie, Jego śmierci i zmartwychwstaniu Bóg zapewnia o niezmiennej miłości, która Nidy nie przestanie kochać.. Miłości, która czeka na odpowiedź – na wiarę. Dopiero wiara budzi nas z śmierci mocą krzyża Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Gdyby Bóg chociaż na sekundę przestał kochać człowieka to daremna byłaby śmierć Jezusa na krzyżu

Kiedy w Wielkim Poście zatrzymujemy się na męce, śmierci Jezusa powinniśmy odkryć to zapewnienie, że nikt nie jest obojętny Bogu. Z drugiej zaś strony ten dar miłości czeka na moje przyjęcie i na moją odpowiedź. Tak rodzi się zachwyt Bogiem i Jego miłością. Tak rodzi się zachwyt życiem w światłości. To jest początek drogi z ciemności grzechu ku światłości życia. Dzisiejsza niedziela RADUJ SIĘ jest radością z tej nowiny. Każdy z nas ma zawsze otwarte drzwi krzyża, które prowadzą do życia. Radości z faktu, że już Jezus odkupił mnie z mocy Złego. Jestem wolny i w tej wolności mogę wybrać. Cieszmy się zatem, że łaską zbawieni już jesteśmy i możemy w wolności odpowiedzieć na tę łaskę otwartym sercem chłonącym i pragnącym tą łaskę.