Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego.

16 marca 2021

Człowiek bez łaski trwa w bezpłodności śmierci, w niemocy paraliżu. Lecz kiedy łaska go dosięgnie rozkwita w nim życie, a jest to życie Boże, przyjaźń, zjednoczenie z Bogiem, świętość. Bóg zakłada w człowieku wtedy mieszkanie. „ Jeżeli Mnie kto miłuje…. Ojciec mój umiłuj ego i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” Jest to wspaniała rzeczywistość dokonująca się w każdym człowieku żyjącym w łasce i miłości. Czystość serca i miłość idą w parze. Im więcej człowiek miłuje Boga, tym łatwiej wyrzeka się grzechu i wszelkiej niedoskonałości. Tym łatwiej podejmuje walkę o wewnętrzną czystość i doskonałość. Człowiek oczyszczony może skupić na Bogu swoje siły i pragnienia. Kochać to znaczy ogołocić się ze wszystkiego co nie jest Bogiem i co do Boga nie prowadzi.

Może w tym momencie uznasz, że jest to trudne i nie do zrealizowania. Jest to możliwe gdy pozwolisz aby łaska ożywiła twoje serce i uzdrowiła to co chore w sercu.

Może warto spróbować odważyć się żyć czystym sercem? Może warto zacząć walczyć o czyste serce, które zacznie kochać. Dopiero wtedy Bóg może w naszym życiu działać.

Czystość serca i miłość Boga to dwie przenikające się rzeczywistości które otwierają człowieka na drogę Boga. Czy pragniesz wstąpić?