Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

18 października 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy, podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.

Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie".

Komentarz do Ewangelii:

Bóg będzie usługiwał człowiekowi? Czy to możliwe? Czy świat o tym słyszał - ten świat, który gardzi postawą służby i w związku z tym wyobraża sobie Boga jako bezwzględnego tyrana? Tymczasem Bóg prawdziwy, nie ten z ludzkich wyobrażeń, ale ten, który naprawdę się objawił, mówi nam, że będzie nam usługiwał. Jest tylko jeden warunek: doświadczą tego ci, którzy okażą się czuwający, gdy On po nich przyjdzie. Co znaczy "być czuwającym"? Czuwający to ten, który po prostu kocha, służy innym i stara się upodobnić do Boga, czyniąc miłość swoim sposobem istnienia.