Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

01 grudnia 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki".

Rozważanie do Ewangelii:

Kto wypełnia słowa Jezusa (a nie tylko słucha), ten jest nie tylko mądry, ale i mocny. Tak! W nauce Jezusa tkwi moc. Ta nauka bowiem, kiedy jest stosowana, tworzy w człowieku dobrą konstrukcję wewnętrzną. W tej konstrukcji decydującą rolę odgrywa miłość. To przede wszystkim ona czyni nas odpornymi na różnego rodzaju życiowe „kataklizmy”. Dzięki niej znosimy cierpienie, porażki, odrzucenie przez ludzi, itd. Kto kocha, jest mocny! Szkoda, że tak mało ludzi o tym wie, a jeśli wiedzą, to w to nie wierzą.

 

Ocieka 351

39-104 Ocieka

Adres

Kontakt

17 22 35 742

Ocieka @diecezja.tarnow.pl

Konto Parafii

Bank Spóldzielczy

75 9171 0004 0013

9609 2000 0010 

Obserwuj nas