Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

08 grudnia 2021

Wobec bliskości królestwa Bożego trzeba być gwałtownym, wręcz szalonym w dążeniu do niego. Spokój jest tu raczej niewskazany.

Jezus powiedział do tłumów: "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha".

Komentarz do Ewangelii:

Ludzie gwałtowni to ludzie podobni do Jana Chrzciciela: stanowczy i konsekwentni w dążeniu do celu, jakim jest zjednoczenie z Bogiem w Jego królestwie. Stanowczość ta jest usprawiedliwiona od czasów Jana Chrzciciela, bo on wskazał na bliskość królestwa niebieskiego. Ta bliskość nie pozwala być spokojnym i zrównoważonym. Wobec bliskości królestwa Bożego trzeba być gwałtownym, wręcz szalonym w dążeniu do niego. Spokój jest tu raczej niewskazany. Jakże można być spokojnym i nie poderwać się gwałtownie kiedy Miłość puka do drzwi?