Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

25 marca 2021

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.”

Zastanawiałem się często jak wyglądałaby odpowiedź Maryi gdyby pokierowała się sercem. Ileż w tej chwili w tym kobiecym sercu było niepewności, zaskoczenia, zmieszania się. Przecież od tej odpowiedzi zależy dalszy ciąg wydarzeń.

Zwiastowanie to piękne wydarzenie w którym człowiek kieruje się Słowem Bożym. Wydarzenie o którego efekt Bóg może być spokojny. Skierował On bowiem swoje Słowo do Maryi, kobiety mocno zasłuchanej w Słowo Boże, kobiety dobrze znającej Słowo Boże.

My ludzie często kierujemy się bardziej sercem tzn emocjami jakie tam się mocują z nami. Ulegamy często tym emocjom. Dlatego często mijamy się z owocem Słowa jakie skierował do nas Bóg.

Dzisiaj Maryja pokazuje nam, że otwartość na Słowo Boże pozwala Bogu realizować w naszym życiu Jego wolę. Codzienne obcowanie z Bogiem w Jego Słowie, chwile spędzone z Jego Słowem owocują naszymi wyborami.

Dzisiejszy czas również nosi w sobie wiele emocji, niepewności. Możemy się im poddać. Ale również możemy a nawet powinniśmy otworzyć się bardziej na Słowo Boga i dać Mu się poprowadzić przez ten nie łatwy czas.

Spędź dzisiaj parę chwil sam na sam z Bogiem i zastanów się na ile kierujesz się każdego dnia Słowem Boga a na ile emocjami. Bóg pragnie poprowadzić cię poprzez każdy dzień. On pragnie mówić do Ciebie. Czeka teraz na twój ruch. Czeka na serce wsłuchane w Słowo Boga, czeka na serce oddane Słowu Boga.

Może warto przyjrzeć się wydarzeniom jakie spotykają cię w życiu w perspektywie Słowa Bożego?.. no tak, ale trzeba to Słowo wpierw znać.

Wielki Post może być czasem postu od niepotrzebnych słów a skierowaniem serca na to jedyne Słowo życia. Każdy dzień jest piękną przestrzenią życia, którą Bóg pragnie wypełnić….