Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

02 marca 2022

Każdy z nas ma swój krzyż. Nie jest on karą za coś, ale ważnym elementem drogi do Nieba.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie".

Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?"

Komentarz do Ewangelii:

Jeśli ktoś nie naśladuje Jezusa (choćby nieświadomie), to zatraca siebie i wyrządza sobie wielką szkodę. Nic innego nie ma większego znaczenia: ani brak cierpienia, ani długie życie. Liczy się przede wszystkim naśladowanie Jezusa, bo to On zmartwychwstał jako pierwszy. Naśladowanie Go, czyli kroczenie Jego drogą, jest więc drogą do zmartwychwstania.

Każdy z nas ma swój krzyż. Nie jest on karą za coś, ale ważnym elementem drogi do Nieba. Bez krzyża nie ma wzrostu w Miłości, czyli w umiejętności życia w Niebie.

Ocieka 351

39-104 Ocieka

Adres

Kontakt

17 22 35 742

Ocieka @diecezja.tarnow.pl

Konto Parafii

Bank Spóldzielczy

75 9171 0004 0013

9609 2000 0010 

Obserwuj nas