Obserwuj nas

Konto Parafii

Bank Spóldzielczy

75 9171 0004 0013

9609 2000 0010 

Ocieka @diecezja.tarnow.pl

17 22 35 742

Kontakt

Adres

Ocieka 351

39-104 Ocieka

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Rozważanie do Ewangelii:

Od początku Jezus tworzył wspólnotę mężczyzn i kobiet. Nie rodzinę i nie organizację czy stowarzyszenie, ale wspólnotę. Tych ludzi nie łączyła krew, ani przynależność. Ich łączył On - Jezus. To jest pierwowzór Kościoła. Kościół nie jest rodziną ani organizacją. Owszem, potrzebuje przepisów i innych prawnych uregulowań jak jakaś organizacja, ale potrzebuje tego o tyle, o ile poszczególni członkowie Kościoła daleko są od Jezusa. A niestety tak się dzieje z wieloma członkami Kościoła. Bynajmniej nie dlatego, że nie można się do Jezusa dopchać, ale raczej dlatego, że zajęci są oni innymi sprawami niż towarzyszenie Jezusowi.

15 września 2022

Garść myśli człowieka wierzącego

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece