Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

23 września 2022

Kiedy wszystko dzieje się w naszym życiu bardzo dobrze, na ogół nie dopuszczamy myśli, że może być źle. A nie może być tylko dobrze.

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: "Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi".

Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Komentarz do Ewangelii:

Kiedy wszystko dzieje się w naszym życiu bardzo dobrze, na ogół nie dopuszczamy myśli, że może być źle. A nie może być tylko dobrze. Muszą być cierpienia i inne przeciwności. Na tym świecie są niezbędne. W życiu Jezusa były niezbędne, aby dokonało się odkupienie naszych win. W naszym życiu są niezbędne, aby nasza miłość oczyszczała się z egoizmu i abyśmy nie zapuszczali korzeni na tym świecie.

Oby sens cierpienia przestał być zakryty przed nami, a jeśli jest zakryty, to nie bójmy się pytać Boga o niego.