Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

30 października 2022

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych".

Komentarz do Ewangelii:

Jakże często ludzie są nieszczęśliwi, że im się nie odwdzięczono za dobro, które uczynili! Jakże często brak wdzięczności powoduje rozgoryczenie, a nie szczęście u dobroczyńcy!

A jednak Jezus mówi, że szczęście daje brak wdzięczności. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę nam nie zależy na szczęściu (bo go nie znamy), tylko na satysfakcji, że odwdzięczono się nam i tę satysfakcję nazywamy szczęściem.

Tymczasem czeka na nas szczęście prawdziwe, które jest owocem całkowicie bezwarunkowej Miłości - takiej, która ponad wszystko raduje się tym, że jest nieodpłacona. Spróbujmy kochać taką Miłością, a przekonamy się, że to prawda.