Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

08 grudnia 2022

Jezus powiedział do tłumów: "Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili».

Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny".

Komentarz do Ewangelii:

Mówiąc kolokwialnie - nieźle musiał się zachowywać Pan Jezus skoro powtarzano o Nim, że jest żarłokiem i pijakiem, a do tego przyjacielem grzeszników! Niestety, często ludzi gorszy dobre postępowanie.

Wystarczy, że nie jest dostosowane do ich oczekiwań. Pan Jezus jednak nie przyszedł na świat by spełniać wszelkie nasze oczekiwania i dostosować się do naszych wyobrażeń. Nikt z nas nie powinien żyć pod dyktando ludzkich oczekiwań.

Niech Miłość, i tylko ona, kształtuje nasze myśli, słowa i czyny! Ludzie nie znają się na tym co jest dobre. To wie tylko Miłość.