Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

09 grudnia 2022

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: "Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?"

On odparł: "Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli.

Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał". Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Rozważanie do Ewangelii:

Uczeni w Piśmie zamiast zastanawiać się, czy Eliasz już przyszedł, czy nie, powinni zająć się swoim sercem i swoim życiem duchowym.

Gdyby byli wewnętrznie przemienieni - dobrzy i otwarci na drugiego człowieka - wówczas na pewno rozpoznaliby Eliasza w chwili jego przyjścia. Rozpoznaliby też Chrystusa.

My też często "mędrkujemy" zamiast zająć się własną wewnętrzną przemianą. Czyste serce otwiera oczy - uzdalnia do widzenia tego, co jest niewidoczne dla oczu i trudne do pojęcia dla rozumu.