Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

29 grudnia 2022

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: "Z Egiptu wezwałem Syna mego".

A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia". On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".

Rozważanie do Ewangelii:

Przykład Świętej Rodziny pokazuje nam jak duże znaczenie dla zbawienia świata ma rodzina. Każda rodzina jest potrzebna Bogu tak samo jak ta Święta. Powinniśmy więc dbać o nasze rodziny. Pamiętajmy jednak, że nasze rodziny są potrzebne Bogu, bo są potrzebne nam. Ale my przekonujemy się o tym najczęściej dopiero wtedy, gdy stracimy rodzinę. Jakże modne jest powiedzenie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ale dzieje się tak dlatego, bo jest tak mało dbałości o rodzinne więzi. Niestety, to co najczęściej wygrywa konkurencję z tymi więzami, to są pieniądze i wszelkie dobra materialne.

Spotykając się dziś ze Świętą Rodziną idźmy po rozum do głowy i zadbajmy bardziej o nasze rodzinne więzi. Inwestycja w rodzinę jest bardzo dobrą inwestycją. I nie wymagającą pieniędzy, tylko miłości.