Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

23 stycznia 2023

Człowiek może być "kimś" tylko wtedy, gdy jest blisko Boga, bo tylko dobro jest "czymś", a Bóg jest jedynym źródłem dobra. Zło jest niczym, bo jest po prostu brakiem dobra. Z dala od Boga jest więc tylko nicość.

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką".

Komentarz do Ewangelii:

Jak można stać się bliskim Pana Jezusa? Jesteśmy nimi z urodzenia - każdy z nas jest dzieckiem Boga. Owa bliskość jest jednak tylko formalna, dopóki nie przekłada się na pełnienie woli Boga. Nie oznacza to, że mamy być marionetkami w ręku Boga. Wolę Bożą pełni ten, kto czyni prawdziwe dobro. Czyniąc dobro, konkretnie to, co Bóg wskazuje jako dobre, jesteśmy blisko Boga i nasza wrodzona bliskość z Nim realizuje się.

Człowiek może być "kimś" tylko wtedy, gdy jest blisko Boga, bo tylko dobro jest "czymś", a Bóg jest jedynym źródłem dobra. Zło jest niczym, bo jest po prostu brakiem dobra. Z dala od Boga jest więc tylko nicość.