Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

03 czerwca 2023

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

Komentarz do Ewangelii:

Chyba łatwiej wydać siebie na śmierć niż ukochanego syna. Bóg wybrał to, co najtrudniejsze, by wyznać nam swą miłość. On wie doskonale, że tylko miłość może uzdrowić ten świat pełen nienawiści i egoizmu. Dlatego wyznaje nam swoją miłość i udowadnia ją, zanim my cokolwiek zrobiliśmy dla Niego.

Bóg nie straszy nas potępieniem. Uświadamia nam jednak, jakie są skutki niewiary w Jego miłość. Skoro tylko miłość może uzdrowić nas z nienawiści i egoizmu, to niewiara w nią skazuje nas na wieczną nieumiejętność kochania, czyli na wieczne potępienie.