Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

08 czerwca 2023

Miłość wyznaje się ukochanej osobie przez posłańca (np. pocztą) tylko w sytuacji absolutnej konieczności. Jeśli tylko jest to możliwe, robimy to osobiście. Tak też postępuje Bóg.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: "Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje». Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?" A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Komentarz do Ewangelii:

Wielu Żydów nie mogło zrozumieć, że Mesjasz jest Synem Boga, a nie tylko człowieka. Nie mogli zrozumieć, że Bóg osobiście zajmie się sprawą naszego odkupienia, a nie za pośrednictwem jakiegoś specjalnie namaszczonego człowieka (czyli Mesjasza). Oni mieli marne wyobrażenia o Bogu, konkretnie o Jego miłości do nas.

Miłość wyznaje się ukochanej osobie przez posłańca (np. pocztą) tylko w sytuacji absolutnej konieczności. Jeśli tylko jest to możliwe, robimy to osobiście. Tak też postępuje Bóg.