Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

14 czerwca 2023

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Rozważanie do Ewangelii:

Są ludzie, którzy tylko z lęku przed karą Bożą nie posuwają się zbyt daleko w czynieniu zła. I wielu z nich sądzi, że może nie bez problemów, ale jakoś do Nieba wejdą. Tymczasem nie rozmiary naszych złych czynów są w tej sprawie decydujące, ale to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeśli ktoś nie czyni jakiegoś zła tylko po to, by "załatwić" sobie Niebo, to nadal pozostaje złym człowiekiem, tak jak ktoś, kto czyni zło bez żadnych hamulców. Chodzi o to, abyśmy byli dobrzy "od wewnątrz", tak naprawdę, i aby dobro było naszym autentycznym sposobem istnienia. Kto takim chce być, ten nie waży czy jeszcze popełnia grzech lekki, czy też może już popełnia grzech ciężki - unika grzechu w każdej postaci. Trzymajmy się Jezusa, uczmy się żyć od Niego, a na pewno staniemy się naprawdę dobrzy.