Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

18 czerwca 2023

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi".

"Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie".

Komentarz do Ewangelii:

W imię sprawiedliwości często próbujemy zwalczać zło złem. Tymczasem sprawiedliwość rozumiana jako wyrównywanie rachunków nie powoduje, że świat staje się lepszy, bo nie zmienia ludzkiego serca. Ludzkie serce można zmienić ("skruszyć") tylko dobrocią.

Kiedy człowiek jest karany za uczynione zło tak, aby rachunki zostały wyrównane, to nie daje mu się właściwie szansy na skruchę, bo ona jest niepotrzebna.

Skruchę, zapoczątkowującą przemianę serca, można wyzwolić tylko dobrocią i miłosierdziem. Dlatego dzisiejsza Ewangelia jest wspaniałą lekcją jak czynić świat lepszym.