Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Ogłoszenia parafialne.

13 lutego 2021

VI Niedziela Zwykła

14.02.2021

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na czas Wielkiego Postu można zapisać się do księgi abstynencji (w kancelarii parafialnej).

 

 1. Dziś po sumie 40-godzinne nabożeństwo (III niedziela); adorują:

 1. od 12.30-14.00 z Woli Ocieckiej - prawa strona głównej drogi (patrząc od kościoła)

 2. od 14.00-15.00 z Woli Ocieckiej - lewa strona głównej drogi (patrząc od kościoła)

 3. od 15.00-16.00 młodzież naszej Parafii

Kościół udziela odpustu zupełnego za pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

 1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu – czasu pokuty i nawrócenia, podejmowania dobrych postanowień i wyrzeczeń. Od tego dnia rozpoczyna się czas Komunii św. wielkanocnej. W tym dniu obowiązuje post ścisły (czyli trzy posiłki, w tym jeden do syta; obowiązuje od 18 do 60 r. ż.) i abstynencja od pokarmów mięsnych (prawnie do 14 lat do śmierci). Zapraszamy na msze św. z obrzędem posypania głów popiołem na: 6.30, 9.00, 17.00, Blizna 16.00. Składka przeznaczona na cele charytatywne (Caritas).

 

 1. Zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: w piątek w drodze krzyżowej o 17.00 i w niedzielę o 11.30 (dla dzieci) oraz w gorzkich żalach w niedziele o 15.00. Po gorzkich żalach bezpośrednio Msza św.

 

 1. Próba chóru we czwartek po wieczornej Mszy św. w sali na plebanii. Mile widziani są panowie śpiewający basem i tenorem.

 

 1. Obchodzimy Rok św. Józefa ogłoszonego przez papieża Franciszka w 150 rocznica ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła Powszechnego. Dlatego 19 lutego (tj. w piątek) o 16.45 odmówimy litanię do św. Józefa i modlitwę, za którą Kościół udziela odpustu zupełnego (nabożeństwo będzie każdego 19 dnia miesiąca).

 

 1. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od 16.00-17.00 z możliwością spowiedzi i przyjęcia Komunii św. o 16.30.

 

 1. W sobotę o 17.00 Msza św. z liturgii niedzielnej.

 

 1. Za tydzień w niedzielę składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie (21 II).

 

 1. Bóg zapłać za poprowadzenie różańca w minioną niedzielę Róży bł. Karoliny Kózka. O poprowadzenie różańca w Popielec proszona jest Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus p. Zofii Opiela z Sadykrza, a w niedzielę (21 luty) Róża św. Katarzyny Aleksandryjskiej p. Danuty Opiela z Kmieci.

 

 1. Przygotowywane są kolejne dwie gabloty z dziękczynnymi wotami ofiarowanymi Matce Bożej Ocieckiej. Dziękujemy tym Parafianom, którzy w ostatnim czasie przekazali wota. Chętnych zapraszamy do kancelarii parafialnej, aby odnotować w księdze wot dary!

 

 1. U p. Sołtysa Józefa Podjasek można zapisywać się na zakup ziemniaków (do jedzenia).

 

 1. Bóg zapłać za odśnieżanie przed kościołem p. Andrzejowi Kogut, Tomaszowi Bezara. Podziękowania kierujemy również w stronę p. Marka Halz, p. Lucjana Furmanka i firmy p. Rokosza.

 

 1. Intencje Mszy św.