Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Plan Adoracji Róż Różańcowych

01 kwietnia 2023

W WIELKI PIĄTEK

ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY

2023 rok

9.00 – Róże z Blizny: p. Józefy Kubas, p. Urszuli Grabiec, p. Anny Cukla

10.00 – Róża p. Marii Kobos z Kochanówki, Róża i Róża Mężów św.

Stanisława p. Ignacego Kobosa z Kochanówki

 

11.00 – Róża św. o. Pio p. Marii Nędza, Róża św. Rity p. Lidii Nędza,

 

12.00 – Róża św. Faustyny p. Krystyny Niewiadomskiej, Róża

Młodzieżowa św. Jana Pawła II

 

13.00 – Róża św. Jadwigi Królowej p. Alicji Łępa; Róża bł. Karoliny

Kózka p. Zuzanny Mazur z Woli Ocieckiej

 

14.00 –Róża bł. Karoliny Kózka p. Zofii Proczek

 

15.00 – Róża bł. Stefana kard. Wyszyńskiego p. Marka Halz

(św. Dominika Savio p. Ryszarda Klaczy)

 

16.00 – Róża św. Katarzyny Aleksandryjskiej p. Danuty Opiela, Róża

bł. ks. Michała Sopoćki p. Marii Osucha

 

17.00 – Adoracja indywidualna


 


 

WIELKA SOBOTA

ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE

 

15.00 – Uczniowie ze Szkół Podstawowych

16.00 – Róża bł. Jerzego Popiełuszki

17.00 –Róża p. Katarzyny Rudnej z Końca Ocieki, , Róża św. Teresy od

Dzieciątka Jezus p. Zofii Opiela