Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Śmierć ks Stefana Tokarza

10 października 2020

Ksiądz Stefan Tokarz urodził się 20 sierpnia 1934 roku w Ociece, jako syn Adama i Zofii z d. Cyran.

W roku 1953 złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali 29 czerwca 1958 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Tęgoborze (od 15 lipca 1958 roku), Nowy Sącz – pw. św. Małgorzaty (od 10 października 1961 roku), Tymbark (od 18 czerwca 1966 roku), Piwniczna -Zdrój (od 16 lipca 1968 roku) oraz Wierchomla Wielka (od 11 sierpnia 1970 roku).

W dniu 9 marca 1977 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. Urząd proboszcza parafii Gołkowice pełnił aż do 20 sierpnia 2004 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Zmarł 4 października 2020 roku.

Dnia 11.10.2020 w kościele w Ociece zostanie odmówiony różaniec za zmarłego oraz odprawiona msza o godzinie 7:00.

Dobry Jezu a Nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.