Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego.

27 lutego 2021

Wiele ważnych wydarzeń w historii zbawienia dokonywało się na górze. Po wielkiej klęsce potopu, gdy wody opadały, to właśnie w górach rozpoczyna się nowe życie Noego i jego rodziny. Na Synaju Bóg okazuje swą moc i potęgę, objawia swą wolę i nadaje prawo – Dekalog. Na górze Karmel Eliasz, wierny sługa Jahwe, pokonuje kapłanów pogańskiego kultu Baala, tam też modli się z ufnością o deszcz dla ukaranego suszą Izraela.

Po tych wszystkich trudnych wydarzeniach na górze Horeb spotyka się z Bogiem, który przychodzi do niego w łagodnym, delikatnym podmuchu wiatru. W życiu i działalności Jezusa góra jest również miejscem szczególnym. Na niej przekazuje sedno swojej nauki w Kazaniu na górze. Na Golgocie umiera na krzyżu. Na górze Tabor przemienia się wobec uczniów. To ostatnie wydarzenie rozpoczyna budowanie w uczniach innej – zbawczej, Bożej – perspektywy, która będzie przygotowywała ich na śmierć Jezusa na krzyżu.

Ta perspektywa pozostanie w nich, jako doświadczenie, które w obliczu samotności, załamania własnych planów życiowych, cierpienia, odrzucenia i śmierci pozwoli popatrzeć dalej, poza te wydarzenia i ciało złożone do grobu. Jednak nim to nastąpi, Piotr wszelkimi sposobami próbuje przekonać Jezusa do swojej perspektywy patrzenia na świat, swojego pomysłu na życie i zbawienie świata.

Apostoł wydarzenie, w którym bierze udział, interpretuje jako zaproszenie do odpoczynku (zbudujemy trzy namioty), podczas gdy jest ono znakiem do wyruszenia w drogę i zmierzenia się z wydarzeniami zbawczymi. „Zasłona”, która zawsze okrywała Osobę Jezusa, została zerwana przez Boga i przez chwilę apostołowie mogli ujrzeć tajemnicę Jego wielkości. Po czym „zasłona” na powrót spoczęła na Jezusie. Jednak od tej chwili drogę uczniów może oświecać ów blask, który ujrzeli na górze. Trudne doświadczenia czekające na nich nie są odwołane, przeciwnie, zostają wyraźnie potwierdzone. Niemniej zawsze będzie im towarzyszyło światło. I inna, szersza, dalsza perspektywa, która otwarła się przed nimi podczas przemienienia Jezusa na górze Tabor.

 

Ocieka 351

39-104 Ocieka

Adres

Kontakt

17 22 35 742

Ocieka @diecezja.tarnow.pl

Konto Parafii

Bank Spóldzielczy

75 9171 0004 0013

9609 2000 0010 

Obserwuj nas