Prawdopodobnie pomysł założenia ochronki dla biednych dzieci z terenu parafii Ocieka wyszedł około 1896 roku od małżonków Tomasza Romera i jego żony Anny Potockiej Romer zaraz po ślubie przeznaczając na ten cel 3 morgi gruntu i 2000 złr i przy pomocy księdza proboszcza Władysława Kopernickiego i parafian wybudowano murowany budynek z cegieł. W domu tym zamieszkały siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny z Dębicy. Siostry zakonne opiekowały się zaniedbanymi dziećmi pomagając,i ucząc starsze dzieci haftu, szycia i różnych prac. Siostry miały w swojej opiece kościół parafialny w którym dbały o wystrój i czystość. Pierwszą przełożoną była siostra Antonina Słowik pochodząca z Tuchowa. Budynek ochronki przetrwał dwie wojny światowe. W czasie drugiej wojny światowej dom został wysiedlony i zamieniony na kwatery dla żołnierzy. Po wojnie ochronka wróciła w ręce sióstr zakonnych. Przez jakiś czas na terenie ochronki prowadzona byłą katechizacja dzieci i młodzieży ze szkoły w Ociece, i do dnia dzisiejszego przebywają tam siostry i zajmują się opieką nad kościołem parafialnym. Siostry Dębickie nosiły się z zamiarem likwidacji ochronki ze względu na mniejszą ilość powołań zakonnych i przeniesienie sióstr do innych placówek, ale na prośbę mieszkańców Siostra Generalna postanowiła że siostry zostaną pod warunkiem przebudowy domu zakonnego i przystosowaniu do reguły zgromadzenia. Budynek został przebudowany i dostosowany do reguły zakonu w latach 2013-2015, w roku 2015 nastąpiło poświęcenie budynku i wprowadzenie sióstr zakonnych które to przebywają do dnia dzisiejszego i mamy nadzieję że teraz już na długo. W tej chwili w ochronce przebywają 3 siostry w tym siostra organistka która zajmuję się oprawą muzyczną nabożeństw opiekuje się grupami dziecięcymi (Dziecięcą Służbą Maryjną, scholą Madre di Dio) w Ociece i na Bliźnie.

Poniżej zdjęcia stan dzisiejszy i w roku 1936.

Historia Ochronki w Ociece.

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece