Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w OCIECE

Garść myśli człowieka wierzącego

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

Komentarz do Ewangelii:

Dziś obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Proponowana do rozważenia scena ewangeliczna rozgrywa się na Golgocie, u stóp krzyża. Oczyma wyobraźni zobaczę Jezusa wiszącego na drzewie krzyża, stojących obok Maryję i inne kobiety oraz umiłowanego ucznia. Wsłucham się w ostatnie słowa, jakie Jezus do nich i do mnie kieruje. Dzisiaj Jezus powierza każdego ucznia swojej Matce oraz powierza swoją Matkę umiłowanemu uczniowi a w nim wszystkim braciom i siostrom. Uczeń ‘bierze’ Ją do siebie od tej godziny. Grecki czasownik lămbānō oznacza: wziąć, otrzymać, przyjąć. Końcowe fragmenty Ewangelii św. Jana są zdominowane przenikaniem się tych słów ‘powierzyć/przyjąć’. Np. żołnierze ‘przyjmują’ szaty, uczeń ‘przyjmuje’ Matkę, Jezus ‘przyjmuje’ nasz ocet, my ‘przyjmujemy’ Jego ciało i później Jego Ducha. To nie jest bierne otrzymanie, ale bycie przenikniętym do głębi. „Pragnę… Wykonało się!” Pragnienie jest większą potrzebą niż pokarm. To potrzeba prawdziwej wody – życia. Ostatnie słowo Jezusa na krzyżu mówi zaś o doprowadzeniu do końca planu Boga. „Wykonało się!” dopełnia pierwsze słowo Boga, jakim było stworzenie: „Niechaj się Stanie”. Poproszę o łaskę ‘przyjęcia’ Matki. Podziękuję za dar Słowa, Krzyża, Ducha Pocieszyciela. W chwili adoracji oddam cześć krzyżowi, który noszę, widzę w rzeczywistości przed sobą, bądź oczyma wyobraźni.

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Informacje

20.05.2024

Niedziela VIII Tygodnia po Wielkanocy

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

 Rok liturgiczny: B II

"Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła"

Czytania : (Rdz 3,9-15.20); (Ps 87,1-3.5-6); Aklamacja (Łk 1,28); (J 19, 25-34)

Niedziela

Msze Św. 7:00, 9:00, 11.30, 16:00.

10:15 Kaplica w Bliźnie 

Dni powszednie:

6:30, 18:00 (Pora letnia), 17:00 (Pora zimowa)

 Piątek od godz. 17:00 Wystawienie Najśw. Sakr, o 17:45 Koronka do Miłosierdzia i Msza Święta.

W pierwszy piątek od godz. 17:00 Adoracja Wynagradzająca Najśw. Sakr. o 17:30 Nabożeństwo Misyjne i Msza Św.

W Pierwszą sobotę o godz 17:30 różaniec, rozważanie Tajemnicy Różańca i Msza Św.

Msza dla dzieci w II niedzielę miesiąca o godz. 11:30

Ogłoszenia parafialne

18 maja 2024
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego /VIII Niedziela Wielkanocy/ 19.05.2024 rok Dziś za śpiew „O Stworzycielu Duchu,
11 maja 2024
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego /VII Niedziela Wielkanocna/ 12.05.2024 rok Dziś w naszej parafii I Komunia Św.
04 maja 2024
VI Niedziela Wielkanocna rok Komunikat Biskupa Tarnowskiego o nominacji bpa Artura Ważnego na bpa sosnowieckiego

Więcej o nas

Kancelaria

Duszpasterze

Wspólnoty

Intencje Nowennowe

Galeria

Sakramenty

Chór parafialny

Aktualności