Wspólnota religijna – stowarzyszenie osób połączonych jednakowymi przekonaniami religijnymi, wspólnym sprawowaniem kultu, wspólnym dążeniem do określonego celu religijnego i zbliżonym stylem życia. Wspólnota religijna może mieć charakter formalny, nieformalny, terytorialny, personalny. 

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Wspólnoty

 

 

 

 

 

 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE

 

 

 

 

 

 

GRUPY  DZIECIĘCE

 

 

 

 

 

 

INNE GRUPY