Liturgiczna Służba Ołtarza

Grupa misyjna działa na rzecz misji świętych, a szczególne zaangażowana jest na rzecz Naszego Misjonarza ks. Marka Pawełka który pracuje na misji w Brazylii. Grupa organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia z których dochód jest przekazywany na Misje ks. Marka.

Rada Duszpasterska to organ powołany do pomocy w prowadzeniu parafii a szczególnie w sprawach finansowych i wymagających większych inwestycji. Członkami Rady są parafianie i księża pracujący w Naszej Parafii.

Członkowie Apostolatu Pomocy Duszom Czyśćcowym. spotykają się w każdą I środę miesiąca na wspólnym,  odmawianiu różańca w intencji pomocy  duszom czyśćcowym. Modlitwa za dusze pomaga im skrócić lub darować cierpienie w czyśćcu i także dusze czyśćcowe pomogą nam w przyszłości. 

Członkowie grupy Adopcja Dziecka Poczętego, zapisując się w księdze Parafialnej jest indywidualną modlitwą wstawienniczą za nieznane dziecko poczęte zagrożone aborcją. Osoba podejmująca te zobowiązanie przez dziewięć miesięcy odmawia jedną dziesiątkę różańca z rozważaniem tajemnicy różańcowej, oraz specjalną modlitwę i intencji adoptowanego dziecka.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Członkowie Apostolatu Dobrej Śmierci, w każdą II środę miesiąca,  odmawiają przed Mszą Świętą wieczorną, Różaniec za dusze przygotowujące się do Śmierci. Apostolstwo czci szczególnie Matkę Boża Bolesną i Świętego Józefa patrona dobrej śmierci.

Apostolat Dobrej Śmierci

Apostolat Pomocy Duszom  Czyścowym

Rada Duszpasterska

Grupa misyjna

  1. Ministranci
  2. Lektorzy
  3. Ceremoniarze
  4. Kandydaci na ministrantów
  5. Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu.

Głównym zadaniem LSO pomoc w prowadzeniu Liturgii Mszy Świętej i innych nabożeństw. 

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Inne grupy.

Parafialny Zespół Synodalny to organ doradczy w parafii który uczestniczy w pracach synodu. W skład zespołu wchodzą wybrani parafianie którzy wraz z proboszczem, są zobowiązani do uczestnictwa w pracach synodu i wprowadzaniu celów synodu do życia w parafii.

Parafialny Zespół Synodalny