Data powstania i parafii i budowy kościoła w Ociece nie jest możliwa z braku dokumentów które by o tym wspominały. Kronika parafialna przechowywana w parafii opisuje czasy około 1838 roku lub wcześniej. Opisuje to ks proboszcz Jan Maciaszek który był administratorem Parafii Ocieka w latach 1886do roku 1893. Natomiast księgi metrykalne zaczynają się od około 1731roku roku z tego można wnioskować że parafia już dawno istniała. W kronikach diecezjalnych data erygowania parafii to rok około 1610 rok. O kościele z tamtego okresu jest jedynie notatka o tym że był to kościółek mały prawdopodobnie drewniany pod wezwaniem Św. Katarzyny dziewicy i męczennicy. O wyposażeniu tego kościoła też nie wiele wiadomo. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Najświętszej Maryi Panny. Kolatorem (darczyńcą, opiekunem) kościoła w Ociece był Eustachy Romer właściciel lub dzierżawca Ocieki. Parafia należała do dekanatu Mieleckiego i diecezji Tarnowskiej a teraz czyli lata 1886 i później do dekanatu Ropczyckiego. Parafia Ocieka obejmowała swoim zasięgiem wsie Ocieka, Blizna, Kozłówki.

1839 W miesiącu sierpniu przez trzy dni padało i woda zniszczyła staw rybny przylegający do ogrodów probostwa i zostały zalane organy w kościele które potem zostały naprawione przez proboszcza.

1841 Kościół został pomalowany przez Teofila Bieszczada z Pilzna na koszt proboszcza Piotra Gutka.

1844 22 września wybuchł pożar na plebani i spłonęły spichrze spiżarnie i inne oraz zapasy żywności. Straty wyceniono na około 1000 florenów.

1845 Odbudowa zniszczonych budynków na plebanii

1846 Czas Powstania Chłopskiego (czyli tzw. Rabacja). 20 lutego zrabowano cały majątek Kolatora (patrona świeckiego Parafii) oraz pobito księdza proboszcza spieszącego do chorego z Sakramentami.

1848 24 kwietnia zostały zrobione nowe organy przez p. Krzanowicza z Kańczugi.

1856 Został zbudowany nowy dom proboszczowski i poświęcony w Święto Św. Katarzyny przez gwardiana ojców Kapucynów oo Stanisława Krzysika.

1864 Wykonano do kościoła ławki dębowe.

1866 Zostały wykonane dwa ołtarze Św. Józefa i Św. Wojciecha.

1867 Wielka powódź w tym roku rzeka w Ociece wystąpiła z brzegów i zalała ogród i uszkodziła staw kolatora Romera zerwał tamę na rzece i zniszczyła młyn całkowicie. Z wody wydobyto szczątki zwierząt prechistorycznych a to ząb ważący około 2 kg. Cześć kręgosłupa o wadze około 10 kg, 2 paznokcie o wadze około 0,5 kg i górną cześć nogi. Wszystkie te znaleziska ks. proboszcz Józef Pieczonka darował panu Karolowi Rogawskiemu dziedzicowi sądeckiemu.

1870 W tym roku ks. Józef Pieczonka zostaje przeniesiony do Lubziny na jego miejsce przychodzi ks. Mateusz Grzonka w czasie wakatu krótko administratorem był ks Mateusz Figwer.

1886 19 lipca umiera ks. proboszcz Mateusz Grzonka pozostawiając w testamencie 3000 florenów na budowę nowego kościoła z cegieł.9 Października 1886 administratorem zostaje ks. Jan Maciaszek.

1887 Nowy proboszcz odnawia życie parafialne przez odnowienie nabożeństwa Żywego Różańca w parafii, wprowadzenie nabożeństwo 40 godzinnego nabożeństwa z adoracją Najświętszego Sakramentu, wprowadza Roraty i nabożeństwa Majowe. Wprowadza składkę na nowy kościół przez jeden miesiąc w roku. Ożywia „Stowarzyszenie Wstrzemięźliwości od Wódki”

1893 W tym roku 30 grudnia umiera ks. Jan Maciaszek.

1897 W tym zakupiono dzwon o imieniu „Urban” i przebudowano dzwonnicę (to oznacza że jakieś dzwony już w parafii były ale nie ma takiej informacji świadczy o tym informacja o przebudowie a nie budowie dzwonnicy).

1902 Wybudowanie ochronki dla dzieci z fundacji Hr. Anny Romerowej która wsparła inwestycję finansowo i materialnie ofiarowując plac pod ochronkę (około 3 morgi). Sprowadzono do ochronki siostry zakonne „Siostry Służebniczki”. Pierwszą przełożoną była Antonina Słowik z Tuchowa.

1904 Przybycie na proboszcza parafii Ocieka Ks. Józefa Piechowicza przyszłego budowniczego istniejącego kościoła.

1905 Hr. Tomasz Romer kupuje Ociekę od Tomasza Wydżgi przez co Ocieka zyskuje fundatora wielu inwestycji dla parafii i kościoła. Wybudowanie przez Ks. Piechowicza cegielni i wypalenie 100 tys. cegły na nową plebanię. Rozpoczęcie budowy plebanii.

1906 Zakończenie budowy nowej plebanii i poświęcenie przez Ks. Prałata Eugeniusza Wolskiego proboszcza z Dębicy.

1907 Wizytacja parafii przez Ks. Biskupa Leona Wałęgę na której zapada zachęta Ks. Biskupa o wybudowanie nowej świątyni.

1908 Rozpoczęcie budowy istniejącego kościoła wiosną tego roku który został wybudowany w stanie surowym z dachem pod koniec tego roku, budowę prowadzi Szymon Stawiarski.

1909 W tym roku wykończono w stopniu wystarczającym do odprawiania nabożeństw.

1910 Konsekracja nowego kościoła przez Ks. Biskupa Leona Wałęgę .

1911 Przeniesienie Ks. proboszcza Józefa Piechowicza do parafii Nockowa (gdzie znajduje się jego grób).

1912 Do parafii Ocieka przychodzi nowy proboszcz Ks. Józef Piekarzewski.

1913 Trwa dalsze wyposażanie kościoła (zakup dwóch konfesjonałów, urządzanie zakrystii w tym samym roku zakupiono również do kościoła organy firmy Rieger które poświęcił Ks. Prałat Wolski, i wiele innych rzeczy potrzebnych do kościoła).

1914 Wybuch I Wojny Światowej która spowodowała wiele złego w parafii jak i w całym kraju.

1918 Zakończenie I Wojny Światowej po której pozostaje okaleczony cały kraj. A w naszej Parafii z kościoła zarekwirowano duży dzwon w 1917 roku, piszczałki od organów a Ksiądz proboszcz zachorował na „Hiszpankę” która spowodowała dużą liczbę zmarłych w Europie.

1921 W tym zakupiono piszczałki organowe zabrane w czasie I Wojny Światowej które ufundowała Polonia w Ameryce przez ludzi pochodzących z Blizny.W październiku wybuchła epidemie czerwonki z powodu której zmarło 20 osób.

1924 W tym roku z inicjatywy ks. Piekarzewskiego kościół pokryto blachą i przebudowano sygnaturkę. W tym roku także przez pomoc parafian którzy wyemigrowali do do Chicago w Ameryce Północnej ufundowali oni dla Naszej Parafii trzy dzwony które zostały wykonane w Cinncinati i stamtąd wysłane do Ocieki. Głównym organizatorem zbiórek na dzwony był Władysław Rudny rodem z Ostrowa ale żonaty z mieszkanką Ocieki, na jego cześć jeden z dzwonów ma imię Władysław. Przedtem wybudowano dzwonnicę według instrukcji od wytwórcy dzwonów. Dzwony dotarły do Ocieki 24.X.1924 roku. Imiona dzwonów „Józef o wadze 800 kg, Maria o wadze 400 kg i Władysław o wadze 200 kg. Konsekracji dzwonów dokonał Ks. Prałat dr. Stanisław Bulanda dnia 25.XI.1924 roku.

1925 Kuria biskupia pismem z dnia 29.I.1925 roku przysiółek „Kochanówka” przyłączyła do parafii Ocieka z dniem 15.II.1925. 9. czerwca odbyła się wizytacja ks. Biskupa dr. Leona Wałęgi.14.września zmarł hr. Tomasz Romer i został pochowany w podziemiach Kaplicy Cmentarnej.

1926 Dnia 2 czerwca zmarła we Dworze w Woli Ocieckiej śp. Anna z Działyńskich hr. Potocka matka p. hr. Marii (Potockiej) Romerowej

1927 Pokrycie obrazu Matki Bożej z głównego ołtarza srebrną blachą który do tej pory był wyłożony pluszem. Wykonanie koron ze złota i srebra i bogato zdobionych drogimi kamieniami. Zużyto około 6,50 kg srebra, natomiast na korony proboszcz oddał złote monety (marki pruskie). Poświęcenia dokonał ks. Jan Wcisło z Ropczyc a proboszcz z Witkowic.

1930 12 czerwca umiera ks. proboszcz Józef Piekarzewski we mszy pogrzebowej uczestniczyło 33 kapłanów. Mszę pogrzebową odprawił ks. Infułat dr. Władysław Myssor.Dnia 9 listopada przybywa na proboszcz ks. Piotr Stary wikariusz z parafii Przecław.

1931 W tym roku rozpoczął się tzw. „Kryzys Światowy”. Za kadencji ks. proboszcz Piotra Starego trwa wyposażanie kościoła w różnego rodzaju rzeczy do odprawiania mszy św. czy do urządzania procesji liturgicznych np. kandelabry na świece, obrusy mszały czy skarbonę itp.

1932 W maju zamieszkali w Ociece Państwo Mieczysław i Jadwiga Żarscy z rodziną na tzw „Szlaku”.

1933 Rok ten jest Jubileuszem 1900 rocznicy Śmierci Zbawiciela i dokonanego odkupienia.W tym roku pomalowano kościół po 23 latach od budowy.

1935 Od lutego do 9 kwietnia ksiądz proboszcz przebywa w szpitalu po operacji. Zastępują go księża z parafii Przecław. Do Ocieki przybywa ks. wikariusz ks. Jan Rachwał. W parafii powstają oddziały oddziały organizacji katolickich w Woli Ocieckiej Ociece i Bliźnie.W tym roku wybudowano dom parafialny w Ociece i Woli Ocieckiej ze znaczną pomocą Państwa Romerów i Żarskich i ze zbiórek z różnych imprez organizowanych przedstawień jasełek loterii fantowych. Dnia ks. Biskup dr. Franciszek Lisowski poświęcił oba domy parafialne.

1936 Choroba ks. proboszcza ciężka zapalenie płuc po pobycie w szpitalu wyjechał na kurację do Zakopanego. Zakupiono różne rzeczy do kościoła np. 2 dzwonki poczwórne (które działają do dzisiaj). Strojenie i naprawa organów w kościele.

1938 Dnia odbył się ślub w Kaplicy w Woli Ocieckiej odbył się ślub Katarzyny Romerówny z Cezarym Szaszkiewiczem.

1939 Umiera Papież Pius XI nowym Papieżem zostaje Kardynał Pacelii dnia 4 czerwca który przybiera imię Piusa XII.W Woli Ocieckiej wybudowano nową szkołę.We wrześniu wybucha II Wojna Światowa która na 5 lat zmieni całe życie parafii na wiele lat.

1940 W tym roku zapada decyzja o przeznaczeniu Ocieki jako poligon dla wojsk SS. Według zarządzenia władz okupacyjnych do 7.X.1940 Ocieka Kochanówka i Sadykierz mają być opuszczone przez ludność cywilną. Dnia 29.IX to była niedziela po sumie w kościele 40 wozów konnych przybyło po wyposażenie kościoła w Ociece które zostało przewiezione do parafii Przecław Dnia 7.X.1940 została odprawiona ostatnia na wiele lat msza św. i zabrano resztę wyposażenia i przewieziono do Przecławia. Proboszcz zamieszkał na plebanii w Przecławiu z której przed 10 latami przyszedł do Ocieki. Parafianie rozproszyli się po sąsiednich wsiach i parafiach.15 grudnia została wysiedlona również Blizna na terenie której powstał poligon dla rakiet V1 i V2.Pozostałe zabudowania zostały spalone, plebania i kościół pozostały całe dach na plebanii zrobiono z gontów. W kościele Niemcy urządzili magazyn materiałów budowlanych świadczą o tym ślady zadeptanego cementu. Dwór w Woli Ocieckiej również wysiedlono. Wola Ociecka nie została wysiedlona.

1945 Po ofensywie w styczniu ks. Piotr Stary wraca do Ocieki dnia 7.II.1945 roku zastaje kościół ze spalonym dachem, powybijanymi oknami. Najpierw trzeba zrobić nowy dach na kościele dach zostaje pokryty deskami z powodu braku blachy.. Okoliczne parafie jak mogą to pomagają w pracach remontowych w kościele.

1948 Ksiądz Piotr Stary odchodzi na inną parafię zastępuje go ks. Michał Wojdak, liczba parafian w Ociece wynosi około 1600 osób dużo ludzi wyjechało z Ocieki na tzw Ziemie Odzyskane (Mazury i Ziemie Zachodnie. Trwa zbiórka środków finansowych na pokrycie kościoła blachą.

1950 2.V Rozpoczęto prace przy budowie dzwonnicy oraz przy pokryciu plebanii.18.V W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego odbyło się poświęcenie dzwonnicy.

1951 W tym roku ogrodzono cmentarz parafialny oraz plebanię.

1954 Rok ten został ogłoszony jako rok Maryjny w związku z setną rocznicą dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny.W tym także roku wznowiono po wielu latach kult Matki Bożej Jagodnej w starożytnym obrazie Matki Bożej Ocieckiej słynącym łaskami. Odpust ten będzie obchodzony w (niedzielę po Nawiedzeniu) który to termin wypada w pierwszych dniach lipca.

1958 Pierwsze w historii parafii prymicje ks. Stefana Tokarza.

1961 Powtórzone prymicje ks. Franciszka Wojtunia z diecezji Szczecińskiej który to każdego roku w wakacje bywał u swego stryja miejscowego leśniczego.

1971 Spadkobiercy Hr. Romerów przekazują na własność parafii Ocieka kaplicę cmentarną zastrzegając jedynie prawo do grobowców przodków w podziemiach tejże kaplicy.

1972 Ks. Michał Wojdak składa rezygnację w związku z wiekiem z administrowania parafią Ocieka. Na jego miejsce przychodzi ks. Emil Sojka który przychodzi do Naszej parafii z Parafii Przecław.Wymieniono w kościele wszystkie popękane i pęknięte szyby w oknach.

1973 Zostały rozpoczęte prace nad odwodnieniem kościoła jako warunek Konserwatora Zabytków do uzyskania pozwolenia na ogrodzenie kościoła murem betonowo – ceglanym. Prace zostały zakończone pod koniec sierpnia.

1974 Rozpoczęto prace przy budowie ogrodzenia które polegały na wyznaczeniu i wykonaniu fundamentów po nowe ogrodzenie.

1975 W lipcu zakończono budowę ogrodzenia kościoła prace murarskie trwały 18 dni pod kierownictwem p. Feliksa Furmanka.

1976 W Naszym kościele Mszę Prymicyjną odprawił ks. Stanisław Szałda z sąsiedniej Tuszymy który to nowo wyświęcony ks. był katechizowany przez Naszego proboszcz ks. Emila Sojkę.20.X Zakończono prace przy zabezpieczaniu murów kościoła, zakresem prac było uzupełnienie ubytków muru powstałych podczas wojny od pocisków i odłamków z czasów wojny. Mury oporowe zostały pokryte dachówką.

1977 Uszczelniono i wstawiono drugie okna w kościele pomalowano żelazne ramy okienne.300-lecie Obrazu Matki Bożej Jagodnej który znajduje się w głównym ołtarzu.W tym roku przebudowano prezbiterium i wybudowano ołtarz (twarzą do ludzi) posoborowy wykonany został z białego granitu.20.XI W uroczystej mszy dokonano Konsekracji Ołtarza, którą odprawił i Konskrecji dokonał ks. Biskup Władysław Bobowski i wygłosił okolicznościową homilię. W ołtarzu zostały zamurowane relikwie (Św. Wiktora, Św Jukundiana, Św. Faustusa, Św. Klaudiusza, Św. Kryspina, i Św. Rewokatusa).

1978 Wykonano chodnik wokół kościoła według zaleceń p. Feliksa Furmanka.Uporządkowano cmentarz parafialny z chwastów zbędnych krzewów i drzew zostały wykonane alejki z krawężników betonowych.16.X Papieżem zostaje kardynał Karol Wojtyła który przyjmuje imię Jana Pawła II.

1979 Wizyta w Polsce Papieża Jana Pawła II w ojczyźnie.W Naszej Parafii zostaje urządzona nowa salka katechetyczna w budynku gospodarczym Sióstr Służebniczek.

1980 Powstaje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ”.

1981 W tym roku 13.V miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra papież ciężko rany zostaje przewieziony do szpitala „GEMELLI”.Cały świat modli się o zdrowie papieża.W połowie maj rozpoczęto prace przy budowie bocznego przedsionka kościoła wykonano fundamenty pod przedsionek.29.V Umiera ks Kardynał Prymas Polski Stefan Wyszyński.5.VII W odpust Matki Bożej Jagodnej zostaje poświęcona figura na placu kościelnym Matki Bożej Fatimskiej w związku z jubileuszem 550 – lecia istnienia Ocieki poświęcenia dokonał Ks, Dziekan Zygmunt Król.Prymasem zostaje Ks. Biskup Józef Glemp.28.XI Umiera Ks. Michał Wojdak wieloletni proboszcz Ocieki (24 lata), w 1972 przeszdł na emeryturę. Mszę żałobną przewodniczył J.E. Ks. Biskup Piotr Bednarczyk kazanie wygłosił kolega z seminarium Ks. Stanisława Jagła.13.XII Wprowadzony zostaje w Polsce stan wojenny.

1982 Siostry zakonne obchodziły 100 – lecie pracy w diecezji Tarnowskiej.

1983 Po świętach Wielkanocnych rozpoczęto prace przygotowawcze do prac malarskich kościoła (budowa rusztowania). 12.IV malarze rozpoczęli prace malarskie.16 VI Papież Jan Paweł II przyjeżdża do Polski na pielgrzymkę.30.VIII Prace przy polichromii kościoła zostały zakończone przystąpiono do usuwania rusztowania.

1984 W miesiącu lutym zakończono prace przy złoceniach i odnowieniu ołtarzy, ambony i konfesjonałów.25.XI Poświęcenie polichromii kościoła dokonał J.E Ksiądz Biskup Piotr Bednarczyk uczestniczył w niej również twórca polichromii prof. Lubański z Krakowa.

1987 Papież Jan Paweł II w Tarnowie nasi parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwie z udziałem Papieża.22.XI Umiera ks. Kanonik Emil Sojka proboszcz Naszej Parafii Ocieka zmarły ksiądz cieszył się w Naszej Parafii ogromnym szacunkiem i poważaniem.25.XI Odbyło się wyprowadzenie zwłok ks. Emila Sojki a 26.XI w Uroczystej Mszy Świętej odbyło się nabożeństwo żałobne, które poprowadził ks. Biskup Władysław Bobowski. Trumnę złożono na cmentarzu w Ociece.

1988 12.I W dniu dzisiejszym nasza parafia otrzymała nowego księdza proboszcza. Został nim wikary naszej parafii ks. Jan Gaworczyk.

1991 Po 35 latach parafia doczekała się święceń Diakonatu które przyjął nasz rodak Wilchelm Hajduk w przyszłym roku będziemy obchodzić prymicje.W tym roku również rozpoczęła się budowa nowej plebani w naszej parafii plan przewiduje stan surowy po dachem na koniec roku.4.XII Zakończono I etap budowy nowej plebanii.

1992 25.III Jan Paweł II wydał bullę o podziale administracyjnym kościoła. Nasza parafia została wraz parafiami Ostrów i Skrzyszów pozostały w diecezji Tarnowskiej, powstał również nowy dekanat Pustków Osiedle do którego weszły parafie Ocieka, Ostrów i Skrzyszów pozostałe przeszły pod zarząd diecezji Rzeszowskiej.Nastąpił dalszy etap budowy plebanii wykonano instalacje elektryczną wstawiono okna wykonano tynki wewnętrzne, odwodnienie.14.VI Ksiądz Wilchelm Hajduk odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą w swojej rodzinnej parafi.

1995 Ksiądz proboszcz Jan Gaworczyk obchodził 20-lecie kapłaństwa odbyła się uroczysta msza Święta.28.VII Po sześciu latach okresu próbnego składa śluby wieczyste siostra Kamilla (Danuta Bezara).

1997 W ty roku odbyły się prymicje ks. Marka Pawełka a 26.V o godzinie 10:00 odprawił mszę prymicyjną.

2000 Po upływie 3 lat nasza parafia przeżywa prymicje ks. Edwarda Kobosa pochodzącego z Kochanówki.26.XI Uroczystość poświęcenia nowego cmentarza parafialnego.

2005 2.IV Umiera papież Jan Paweł II o godzinie 21:37 . „Umrzeć dla Pana oznacza przeżywać własną śmierć jako najwyższy akt posłuszeństwa Ojcu”.9.IV Konklawe wybiera nowego papieża którym zostaje Joseph Ratzinger który przybiera imię Benedykt XVI.

2008 W tym roku rozpoczyna się remont kościoła w ramach prac ma być wykonane wiele prac między innymi. Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej na blachę miedzianą, wymiana niektórych belek więźby dachowej, wymiana okien, w tym cztery na otwierane elektrycznie, uzupełnienie wszystkich spoin w ścianach zewnętrznych, wyczyszczenie elewacji wymiana cegieł podziurawionych w czasie II Wojny Światowej.

2013 Zakończenie prac remontowych w kościele.

2015 10-11.II Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Jana Pawła II.

2016 W tym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie nasza parafia opiekowała się młodzieżą przybyłą z Czech .

2019 Z dniem 28.08.2019 Biskup Tarnowski ustanawia Administratorem parafii Ocieka ks Józefa Pajora który do tego czasu sprawował funkcję wikarego.

Historia parafii i wsi Ocieka.

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece