Zdjęcia z remontu misji księdza Marka Pawełka na nowej parafii.

Misja ks. prałata Marka Pawełka znajduje się w Brazylii. Ostatnio ks prałat Marek Pawełek zmienił parafię w której był przez 14 lat. Teraz posługuje w parafii pod wezwaniem Matki Bożej z Kolumny.

Z życia Misji ks. prałata Marka Pawełka

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece