Polityka prywatności serwisu Parafii pw. Świętej Katarzyny w Ociece

Troszczymy się o dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku).

1. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Ociece.

Adres (Ocieka 351 39-104 Ocieka)

Adres e-mail (Ocieka @)diecezja.tarnow.pl)

Tel. 17 22 35 742

2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora danych osobowych podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania    na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu realizacji działań statutowych Kościoła katolickiego.

4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń religijnych i uroczystości w Parafii pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Ociece

5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem.

6. Kontaktując się z Serwisem zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych(imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych.

7. W przypadku prawnie uzasadnionego zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub fotografii z Serwisu, dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

8. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

10. Jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem Serwisu posiada Pan/Pani następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,

  • prawo do sprostowania danych,

  • prawo do usunięcia danych,

  • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych dla Diecezji Tarnowskiej: tel. (14)-63-17-307, e-mail: notariusz@diecezja.tarnow.pl

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).

Polityka prywatności

Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece