Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego.

12 grudnia 2020

III NIEDZIELA ADWENTU ROK B

Dzisiejsza Ewangelia jest poszukiwaniem tożsamości Jana Chrzciciela. Proroka w którym ówcześni byli gotowi widzieć Eliasza, który ma zapowiedzieć nadejście dnia ostatecznego. Dlatego przybywający nad Jordan pragną się upewnić czy to już nadchodzi ten czas.

Jan Chrzciciel odpowiada całą prawdą o sobie. Wie kim jest i jakie jest jego posłannictwo. Wychodzi do ludzi z jasną tożsamością. Być może to klarowne życie i świadectwo Jana stało się początkiem poszukiwań dla Żydów. Było źródłem dociekania w sprawie dnia ostatecznego.

Można pokusić się na dwa podejścia do dzisiejszego Słowa Bożego: 

Pierwsze warto zauważyć ciekawość osobą Jana Chrzciciela. Jego świadectwo daje ówczesnym ludziom poryw serca, który zmusza ich do słuchania Jana Chrzciciela, do przyjmowania chrztu. A przecież woła, aby „prostować ścieżki życia” co nie jest łatwe. Jan Chrzciciel przecież był człowiekiem zwiastującym nadejście Zbawiciela. Miał tego świadomość. Mimo trudnych słów pociągał ludzi. Myślę, że nie będzie tu nadużyciem stwierdzenie, że w dzisiejszym świecie miejsce Jana Chrzciciela zajmuje Kościół, który podobnie jak on nawołuje do przemiany życia, prowadzi do spotkania ze Zbawicielem. Oczekując na powtórne przyjście Chrystusa to właśnie w Kościele dokonuje się ów proces „prostowania ścieżek życia” w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Dzisiejszy człowiek żyje w niebezpieczeństwie zatracenia sensu swojej obecności w Kościele. Nasze serca zostały „porwane” gdzie indziej. Istnieje niebezpieczeństwo „głuchoty” na słowo Kościoła, który podobnie jak Jan Chrzciciel pragnie „porwać’ serca ludzi ku Zbawicielowi. Czy porywa mnie Słowo Boże usłyszane w Kościele? Czy nauczanie Kościoła ma dla mnie jeszcze konkretny wymiar mojego życia? Czy szukam inspiracji do życia w słowie Kościoła?

Drugie: w dzisiejszej Ewangelii uderza niesamowita pewność siebie Jana Chrzciciela. Wiodącym pytaniem dzisiejszej Ewangelii jest słowo KIM JESTEŚ? . Świat coraz bardziej się pyta nas – katolików: Kim jesteś? . Pyta się nas o tożsamość. Bowiem to z Kim się utożsamiamy jest źródłem jakości naszego życia. Pojęcie tożsamości wiąże się z świadectwem. Jan Chrzciciel daje świadectwo o sobie a jednocześnie wskazuje na tego, który ma przyjść. Kluczową sprawą, którą odkładamy na dno „szuflady” naszego życia jest moja tożsamość. Jan Chrzciciel chce nas, ludzi wierzących zapytać z KIM SIĘ UTOŻSAMIASZ? Do Kogo stajesz się podobny? . Jan Chrzciciel podpowiada nam w czym ta tożsamość ma się przejawiać. „Obym ja się umniejszał, a On wzrastał we mnie”. Przeżywana tożsamość prowadzi do świadectwa. Świadectwa, które może pociągnąć innych do Chrystusa. Genialnie zauważył to papież Paweł VI, który porównał chrześcijan do piątej Ewangelii. Jeżeli ludzie nie znają Ewangelii bo jej nie czytają to mogą ją poznać dzięki naszemu życiu. Możemy być piątą Ewangelią, którą będziemy pisać codziennym życiem, a która będzie otwarta dla wszystkich. Może to jest jedyna droga do porwania serc ludzi ku Chrystusowi. Może nasze świadectwo będzie początkiem fascynacji i poszukiwań Boga w życiu innych ludzi?. Dokładnie tak zrobił to Jan Chrzciciel.

Spróbujmy w tym tygodniu umniejszać swoje myśli, pragnienia, swoje słowa, swoje czyny tak, aby wzrastały w nas myśli, pragnienia, słowa, czyny Jezusa.

Nasza tożsamość z Jezusem jest siłą naszego świadectwa. A tego świadectwa bardzo potrzebuje świat nie tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Obym ja się umniejszał, a On wzrastał we mnie”

 

Ocieka 351

39-104 Ocieka

Adres

Kontakt

17 22 35 742

Ocieka @diecezja.tarnow.pl

Konto Parafii

Bank Spóldzielczy

75 9171 0004 0013

9609 2000 0010 

Obserwuj nas