Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

Garść myśli człowieka wierzącego

28 maja 2021

Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: "Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?"

Jezus im odpowiedział: "Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi".

Oni zastanawiali się między sobą: "Jeśli powiemy: «Z nieba», to nam zarzuci: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?» Powiemy: «Od ludzi»". Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: "Nie wiemy". Jezus im rzekł: "Więc i Ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię".

Komentarz do Ewangelii:

Jezus przybył do Jerozolimy uroczyście witany przez duże grono swoich uczniów. To ostatni okres Jego życia. Jezus rozpoczął nauczanie w świątyni podobnie jak wcześniej uczył w synagogach Galilei i Judei. Nauczając w świątyni, daje okazję poznania nauki o królestwie Bożym także pielgrzymom przybyłym spoza Judei. Kiedy Jezus miał dwanaście lat znalazł się wśród nauczycieli, a ci byli zaskoczeni Jego wiedzą i inteligencją. Dwadzieścia lat później przychodzi jawnie na teren świątyni, dając swoim przeciwnikom okazję do zrozumienia kim jest i do uwierzenia w Niego. Przed Jezusem stanęli przywódcy Izraela, arcykapłani i starsi. Wiedzą, że Jezus posiada już w ludzie izraelskim autorytet większy od nich. Dlatego postanowili podważyć Jego autorytet. Zwoje znad Morza Martwego obrazują ostatnie pokolenie arystokracji świątynnej, z którą ludzie pobożni i sprawiedliwi nie chcą mieć nic wspólnego. Józef Kajfasz zasiadał na urzędzie arcykapłańskim od 18 do 36 roku po Chrystusie, głównie z powodu dobrych stosunków z Rzymianami. Faryzeusze jako nauczyciele religijni byli bardziej popularni od arcykapłanów. Faryzeusze musieli równoważyć interes swojego ludu z interesem Rzymu. Podejmując ryzykowne decyzje, musieli uwzględniać opinie powszechnie uznawane przez lud. Arcykapłani zdecydowali się na kłamstwo, powiedzieli: "Nie wiemy", chociaż wiedzieli. Kłamstwo jest narzędziem tych ludzi religijnych, którzy nie chcą uwierzyć Bogu, a jedynie zachować swoje nieuprawnione przywileje, dla których religia stanowi fasadę ukrywającą ich prawdziwe interesy i motywacje. Jezus jako Syn Człowieczy przybył, aby zasiąść na tronie Dawida, jako Król Izraela. Jezus jako Syn Boży przybył do świątyni jako jej pełnoprawny gospodarz, Pan i Bóg. Został przyjęty przez wielu prostych ludzi. Został odrzucony przez większość przywódców religijnych i świeckich.