Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece

14 kwietnia 2021

Przyjęcie psałterza przez Jakuba

Dziś Jakub przywdział poświęcony strój psałterzysty. Gratulujemy mu! Zapraszamy chłopców do tej zaszczytnej posługi. Zgłoszenia do s. Lesławy - organistki.